Đây không còn là một điều “có cũng tốt” nữa
Tiếng Anh đã trở thành một kỹ năng kinh doanh thiết yếu cần phải có để cạnh tranh và thành công.

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chính thức trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu của thế kỷ 21. Đây không còn là một thứ “có cũng tốt” nữa mà đúng là một kỹ năng kinh doanh thiết yếu cần phải có để cạnh tranh và thành công.

Ngày càng nhiều công ty tại Châu Á đang đặt tiếng Anh là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh hàng ngày, bất kể sự hiện diện quốc tế của họ. Những phụ nữ làm chủ được khả năng tiếng Anh thương mại của mình được hưởng lợi thế cạnh tranh cho sự nghiệp của họ.

Khoá học cực kì thú vị sẽ tăng cường kỹ năng tiếng Anh của các nữ nhân viên trải rộng qua các cấp độ, từ ngữ pháp đến từ vựng trong kinh doanh, cách phát âm, cấu trúc câu và mức độ thông thạo nói chung.

Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu các thành ngữ kinh doanh phổ biến, cụm động từ, cùng các cách để giải thích chính xác các biểu đồ, đồ thị và xu hướng

.

 
 
Kết quả của workshop này là:
 
 

Liên kết nhanh đến các khoá học của chúng tôi