Bất bình đẳng giới trong đàm phán gây nên nhiều hậu quả tài chính nghiêm trọng với các công ty và thực tế cho thấy nhiều phụ nữ nói rằng họ cảm thấy kém tự tin khi đàm phán hơn so với nam giới. Điển hình là, họ thường không yêu cầu tăng lương, thưởng, hoặc các cơ hội tốt hơn. Không như nam giới, phụ nữ không đòi hỏi sự công nhận cho công việc mà họ làm. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ thường ít thương lượng hơn nam giới, nhưng kỹ năng đàm phán hiệu quả lại là điều tối quan trọng cho cả công ty và nhân viên nữ của bạn.>
 
 

Workshop này sẽ xem xét kỹ năng đàm phán qua góc nhìn giới tính.
Nó được xây dựng độc quyền để đánh
giá những thách thức phụ nữ phải đối mặt

Tại sao phụ nữ thường ít thương lượng hơn nam giới, hậu quả của việc không đàm phán, và làm cách nào phụ nữ đã tự biến mình thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình trong khi thương lượng. Người tham gia sẽ học về sự khác biệt trong ngôn ngữ, phong cách và cách ứng xử giữa các giới tính khi thương lượng. Những trường hợp có thật trong lĩnh vực cụ thể của bạn sẽ được sử dụng để bạn tập cách nhập vai và nhấn mạnh vào các kỹ thuật đem lại thành công hay không thành công.
 
 
Kết quả của workshop này là
 
 
 

Liên kết nhanh đến các khoá học của chúng tôi