Workshops.jpg

“Women Talk Business” làm việc cùng với các công ty toàn cầu và địa phương, sử dụng cách tiếp cận và nội dung độc quyền đã được đăng ký bảo hộ để phát triển các kỹ năng kinh doanh thiết yếu cho nữ nhân viên của bạn, từ đó tác động lên toàn thể doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

 

 
wtb-banner-grey-bottom.jpg
“Women Talk Business” LÀ CÔNG TY ĐÀO TẠO ĐỘC ĐÁO DUY NHẤT
Chúng tôi tồn tại để giúp phụ nữ mở khoá tiềm năng của họ
Chúng tôi tổ chức các workshop về các kỹ năng kinh doanh bằng tiếng Anh và được thiết kế dành riêng cho nữ doanh nhân bởi các nhà lãnh đạo quan tâm tới phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng tôi tồn tại để giúp các công ty mở khoá tiềm năng các nữ nhân viên của họ.
Cách tiếp cận và nội dung đào tạo độc quyền của chúng tôi được xây dựng trên 3 nguyên tắc:
 
 
 
WTB-numbers-3.png
BẮT NGUỒN TỪ PHỤ NỮ
 
Chúng tôi làm việc với các nhà quản lý kinh doanh nữ, nhà văn, nhà báo, giáo viên và các chuyên gia truyền thông từ khắp nơi trên thế giới để tạo ra nội dung cho các workshop này - tất cả đều bắt nguồn từ quan điểm toàn cầu về phụ nữ. Ngôn ngữ mà chúng tôi truyền đạt, ngôn ngữ chúng tôi sử dụng, là ngôn ngữ của nhà lãnh đạo nữ.
 
 
WTB-numbers-2.png
NỘI DUNG VÀ GIÁO TRÌNH CỦA THẾ KỈ 21
 
Thế giới đang ngày càng thu hẹp qua sự phát triển của công nghệ và tiếng Anh là loại tiền tệ toàn cầu bạn cần có để cạnh tranh. Cách để chúng ta giao tiếp tuy đã thay đổi đáng kể, nhưng các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp hiệu quả vẫn còn giữ nguyên giá trị. Cho dù bạn đàm phán, phát biểu, tweet, đăng tin, nhắn tin hoặc gửi email - tất cả các workshop của chúng tôi đều phản ánh thực tế của thế giới mới này.
 
 
WTB-numbers.png
KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI
 
Chúng tôi không nghĩ rằng việc đào tạo sẽ dừng lại ở buổi workshop cuối cùng. Tất cả những người tham gia đều có quyền truy cập độc quyền, liên tục và trực tuyến vào Học viện “Women Talk Business”. Học viện bao gồm các công cụ và tài nguyên quan trọng cho các nhân viên nữ của bạn để tiếp tục rèn luyện, học tập và phát triển các kỹ năng của họ sau khi tham dự workshop. Những cựu sinh viên của chúng tôi đánh giá cao những tài nguyên này và cho rằng chúng cũng có giá trị như bản thân các workshop.
 
 
 
banner4.jpg