CÁC WORKSHOP CỦA CHÚNG TÔI

 

Ở Women Talk Business, chúng tôi mang những lời khôn ngoan của Khổng Tử vào tim.

Những người phụ nữ thiết kế lên các workshop cùa chúng tôi tin rằng: lý thuyết thì tốt, ví dụ tốt hơn và thực sự làm, là cách tốt nhất để học. Áp dụng lý thuyết vào hành động thực tế sống động, bạn sẽ tạo ra sự thay đổi. Những thay đổi đích thực.

Đó là lý do vì sao những khách hàng trên toàn Châu Á dựa vào các workshop của chúng tôi để mở khoá tiềm năng của các nhân viên nữ của họ. Chúng tôi cũng coi trọng việc để người tham gia trải nghiệm sự hoà trộn tối ưu các công cụ trí tuệ, cảm xúc và hành vi. Chúng tôi sử dụng phương thức học tập độc quyền đã đăng ký bảo hộ bao gồm cả những học phần trước và sau lớp học. Và cuối cùng, tất cả các workshop đều sử dụng ngôn ngữ của giới lãnh đạo nữ.

Trọng tâm của chiến lược đào tạo là phương pháp học tập dựa trên trải nghiệm

Trọng tâm của chiến lược đào tạo là phương pháp học tập dựa trên trải nghiệm, với điểm nhấn là cách hợp tác và phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo trong tương tác giữa con người. Giá trị của phương pháp này nằm ở chỗ nó đòi hỏi mỗi người tham dự phải kết hợp các mặt của nhận thức và cảm xúc. Phương pháp học tập dựa trên trải nghiệm cung cấp cho mỗi người những phản hồi ngay lập tức về hành động và hành vi của họ. Vì trải nghiệm học tập này có tính cá nhân rất cao, nó đảm bảo bạn sẽ nắm giữ được bài học lâu dài và vì thế, cho phép mỗi người phụ nữ khả năng áp dụng chúng trong thực tế một cách nhuần nhuyễn ngay cả sau khi họ đã kết thúc khoá học từ lâu. Điều này giúp bạn thu về tối đa khoản đầu tư vào khoá đào tạo, đồng thời bạn sẽ còn tiếp tục dược hưởng lợi dài lâu.

Women Talk Business bắt đầu mỗi một mối quan hệ với từng khách hàng bằng cách xác lập kết quả kinh doanh mà bạn muốn đạt được. Từ đó, chúng tôi sẽ làm việc cùng với bạn để đánh giá tình hình hiện tại, và tìm ra cách tốt nhất để đạt mục tiêu.

Sau đó, chúng tôi sẽ thiết kế những workshop riêng biệt sử dụng các trường hợp tương tự từ thực tế, bằng kho từ vựng và ngôn ngữ cụ thể trong ngành của bạn. Kết quả là chúng ta sẽ có các giải pháp đào tạo hiệu quả nhất cho những nữ nhân viên trong doanh nghiệp của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là mở khoá những tiềm năng của nguồn nhân lực này để doanh nghiệp của bạn có thể đẩy nhanh hiệu suất kinh doanh.

 
 
“Chúng tôi sẵn lòng chỉ cho bạn thấy làm
thế nào chúng tôi có thể mở khoá tiềm năng của nguồn nhân lực nữ”.