VIẾT ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ

 

Viết một cách có hiệu quả là công cụ thiết
yếu và quan trọng trong thế giới kinh doanh toàn cầu ngày nay.

Người tham dự sẽ học cách thể hiện suy nghĩ rõ ràng và súc tích, trình bày chính xác ý tưởng của họ, và truyền cảm hứng đến người đọc.
Trong workshop này, người tham gia sẽ học những điều cơ bản về kỹ năng viết tốt trong kinh doanh- làm thế nào để diễn đạt sáng tỏ hơn, cải thiện cách tổ chức, sắp xếp câu chữ và văn bản bằng cách lựa chọn từ ngữ phù hợp và đảm bảo đúng ngữ pháp. Chúng ta sẽ xem xét và sử dụng những quy tắc dành cho tiếng Anh thương mại hiệu quả, được công nhận trên toàn thế giới. Ngoài ra, những chủ đề về lễ nghi giao tiếp, mức độ thân mật hay trịnh trọng sao cho phù hợp, giọng điệu, định dạng, biên tập và sửa lỗi cũng sẽ được đề cập đến. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng khám phá ngôn ngữ của giới lãnh đạo nữ và cách nhận diện các mẫu câu, cụm từ, giọng điệu có thể gây ra bất bình đẳng giới và hạ thấp lý lẽ của phụ nữ.

 
 
 
 
Kết thúc workshop này, người tham gia sẽ viết một cách ấn tượng,
chính xác, hiệu quả, và không có lỗi.
 
 

Liên kết nhanh đến các khoá học của chúng tôi